Aktualności

Lista finalistów LXV OM

Pojawiła się już lista finalistów LXV Olimpiady Matematycznej. Wyniki punktowe wszystkich uczestników zawodów II stopnia pojawią się w systemie w przeciągu kilku godzin. Od piątku, 21 marca do poniedziałku, 24 marca będzie także możliwość składania odwołań do ocen zadań z II etapu. Wyniki, które pojawią sie na stronie 31 marca będą ostateczne.

Informacje o II etapie

Na stronach okręgów (zakładka Okręgi w menu po lewej stronie) pojawiły się już informacje na temat miejsca i organizacji zawodów II stopnia w poszczególnych okręgach.

Jednocześnie przypominamy o konieczności wypełnienia kwestionariusza zawodnika przed II etapem.

Kwestionariusze uczestnika zawodów II stopnia

Pojawiła się już możliwość wypełniania kwestionariuszy dla uczestników zawodów II stopnia. Link można znaleźć w menu po lewej stronie. Bardzo prosimy wszystkich uczestników II etapu o wypełnienie go przed zawodami.

Listy dopuszczonych do II stopnia

Pojawiła się już lista dopuszczonych do II stopnia ze wszystkich okręgów.

Tak jak w poprzednich latach, będziemy również prosić uczestników zawodów II stopnia o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza. Dostęp do niego pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni.

Rozwiązania zadań I etapu

Pojawiły się rozwiązania zadań z I etapu. Zapraszamy do lektury.

Broszurka z LXII OM

Broszurę z LXII OM zawierającą zadania z rozwiązaniami z Olimpiady oraz zawodów międzynarodowych, a także sprawozdania ze wszystkich omawianych zawodów, można nabyć tutaj.

Wyjaśnienie treści zadania 5

Symbol \( f(x)^3 \) oznacza trzecią potęgę liczby \( f(x) \), czyli iloczyn \( f(x) \cdot f(x) \cdot f(x)= (f(x))^3 \).

Rejestracja uczestników jest aktywna

Rejestracja uczestników jest już aktywna. Przypominamy, że w tym roku na rozwiązaniach zadań I etapu wysyłanych do Komitetów Okręgowych należy umieścić adres e-mail, na który zostało założone konto w serwisie Olimpiady.

UWAGA! Ważna informacja dla uczestników

Zwracamy uwagę, że od tego roku na pracach z pierwszego stopnia musi pojawić się także adres e-mail, na który zostało założone konto w serwisie Olimpiady. Konta te będą służyły później uczestnikom II stopnia do wypełnienia kwestionariusza uczestnika, a także obejrzenia swoich ocen i napisania odwołania.


Zakładanie kont jest jeszcze nieaktywne, możliwość ta pojawi się w przyszłym tygodniu. Za związane z tym niedogodności przepraszamy.

Rozpoczyna się LXV OM

Rozpoczyna się LXV Olimpiada Matematyczna. Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami z pierwszego stopnia oraz nowym regulaminem.

Zawody są trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmie odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły. Uczestnicy uczący się za granicą przesyłają swe prace do komitetu okręgowego w Warszawie.

Uczestnicy finału dostaną maksymalną ocenę z matury z matematyki (szczegóły w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępnych na stronie internetowej: www.cke.edu.pl) i prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować Polskę na LV Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, VIII Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i XXV Zawodach Państw Bałtyckich i III Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt.
Wielu Waszych starszych kolegów, którzy uczestniczyli w zawodach w latach poprzednich, osiąga dziś dzięki Olimpiadzie pomyślne wyniki w studiach wyższych lub w pracy naukowej. Wielu uzyskało tytuł naukowy profesora.

Strony