Aktualności

Lista dopuszczonych do II stopnia

Pojawiły się już listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu ze wszystkich okręgów. Będziemy prosić uczestników zawodów II stopnia o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza. Dostęp do niego pojawi się w najbliższym czasie. Uczniowie, którzy założyli konto w zeszłym roku, nie muszą zakładać nowego. Osoby, które jeszcze nie mają konta, są proszone o założenie takowego, podając dokładnie taki adres mailow jak na pracach I stopnia. Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie lub uaktualnienie kwestionariusza.

Rozwiązania III serii

Pojawiły się już rozwiązania do zadań z zestawu III. Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami wszystkich zadań tutaj.

Sprawozdanie z XXVIII Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich

W dniach 9-13 listopada 2017 roku odbyły się XXVIII Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Polska reprezentacja zajęła III miejsce. Pełne sprawozdanie z tych zawodów dostępne jest tutaj.

40. Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie, do napisania własnej, oryginalnej matematycznej pracy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych w klasach 7-8. Propozycje tematów, listę laureatów, wyniki niektórych prac, szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie
http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2018.

Rozwiązania II serii

Pojawily się już rozwiązania serii II zawodów stopnia I. Zapraszamy do lektury!

Rozwiązania I serii

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z rozwiązaniami zadań z serii I.

Wyjaśnienie do zadania z serii I

W odpowiedzi na pytanie o treść zadania czwartego wyjaśniamy, że w definicji liczby Ln warunek "liczby 0 i 2 nie występują na sąsiednich pozycjach" oznacza, że w ciągu nie ma takich dwóch sąsiednich pozycji, że na jednej z nich stoi liczba 0, a na drugiej stoi liczba 2. W szczególności pozwalamy na dwukrotne wystąpienie liczby 0 na sąsiednich pozycjach, jak i na dwukrotne wystąpienie liczby 2 na sąsiednich pozycjach. Przykładowo, ciągi 001222 oraz 112210 są uwzględniane w definicji L6, zaś ciągi 210211 oraz 120110 nie są uwzględniane w definicji L6, gdyż zawierają liczby 0 i 2 na sąsiednich pozycjach.

Wykład laureatki nagrody im. Kamila Duszenko

W czwartek, 21 września o godzinie 12:15 w sali 321 Instytutu Matematycznego PAN Laureatka nagrody im. Kamila Duszenko wygłosi odczyt dla młodzieży na temat paradoksalnego rozkładu kuli. Pełna informacja dostępna tutaj.

Warsztaty olimpijskie dla nauczycieli w Krakowie

W dniach 6 - 8 października 2017 r. po raz kolejny odbędą się w Krakowie "Warsztaty Olimpijskie" dla nauczycieli, których uczniowie dali się zauważyć w Olimpiadzie Matematycznej, np. byli finalistami OM lub osiągnęli dobry wynik w drugim stopniu. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach zlokalizowanych poza stolicami województw. Możliwe jest to dzięki wsparciu sponsora, który pragnie pozostać anonimowy. W ramach warsztatów przewidziane są odczyty przygotowane przez nauczycieli, którzy mają wieloletnie doświadczenia w takiej pracy ze swymi uczniami owocującej sukcesami w OM oraz później w studiowaniu i późniejszym życiu, oraz przez pracowników wyższych uczelni (UJ, UW) związanych z popularyzacją matematyki i kształceniem uzdolnionej młodzieży jeszcze w szkołach. Będzie mowa o wielu zadaniach, często mających swą genezę w teoriach matematycznych nieomawianych w szkole. Zaplanowana jest też rozmowa o OM z udziałem członków Komitetu Głównego i niektórych komitetów okręgowych. Organizatorzy sądzą, że zajęcia dostarczą uczestnikom pomysłów pozwalających na urozmaicenie zajęć dla zdolnych uczniów (np. kółek matematycznych, również lekcji). Zapraszamy do udziału w warsztatach. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału należy zgłaszać emailem na adres: . Należy podać następujące informacje: szkoła, w której zgłaszająca się osoba pracuje i jej adres, własny adres elektroniczny. Termin zgłoszeń: 25 września 2017 r. W przypadku liczby zgłoszeń większej od liczby miejsc, zostanie zorganizowana kwalifikacja.

Zadania I etapu LXIX OM

Pojawiły się zadania I etapu LXIX Olimpiady Matematycznej. Zapraszamy do rozwiązywania i udziału w Olimpiadzie, jak również do zapoznania się z regulaminem. Zachęcamy także do wydrukowania plakatu i powieszenia w szkołach!

Strony