Aktualności

Informacja o odwołaniach

Uczestnicy, zgodnie z regulaminem OM, mają prawo prosić o ponowne sprawdzenie swych prac, gdy mają wątpliwości dotyczące oceny. Jednak prośba powinna zawierać uzasadnienie: trzeba przedstawić swoje rozumowanie i spróbować wyjaśnić, co zostało napisane w tekście przysłanym do KO. Każda praca została oceniona niezależnie przez dwóch członków komitetu okręgowego, a w niektórych wypadkach ostateczna ocena była dyskutowana w szerszym gronie. W tej sytuacji krótkie prośby w rodzaju: "proszę o ponowną ocenę zadań 2, 5, 9, 10, 12" rozpatrywane nie będą. Poważne odwołania będą rozpatrywane uważnie. Zdarza się, że popełniamy błąd w ocenie, ale rzadko. Jeszcze rzadziej zdarza się, że uczestnik przedstawiając swe rozumowanie napisze coś, co pozwoli zinterpretować stwierdzenia zawarte w pracy inaczej niż przy poprzednim ocenianiu. Prace oceniane są starannie, więc odwołania muszą zawierać treść stwarzającą nadzieję na to, że członkowie komitetu okręgowego zauważą coś, co mogli przeoczyć poprzednio.

Lista dopuszczonych do II stopnia

Pojawiła się lista zakwalifikowanych do II stopnia ze wszystkich okręgów.

Będziemy prosić uczestników zawodów II stopnia o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza. Dostęp do niego pojawi się w najbliższym czasie. Uczniowie, którzy założyli konto w zeszłym roku, nie muszą zakładać nowego. Osoby, które jeszcze nie mają konta, są proszone o założenie takowego, najlepiej podając adres mailowy taki jak na pracach I stopnia. Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie lub uaktualnienie kwestionariusza.

Rozwiązania zadań z III serii

Pojawiły się już rozwiązania do zadań z zestawu III. Zachęcamy do zapoznania sie z nimi tutaj.

XXXIX Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki. Są to zawody dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowane przez czasopismo Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. W konkursie biorą udział prace, przedstawiające oryginalne matematyczne rozumowanie na dowolnie wybrany temat. Więcej o konkursie można przeczytać tutaj.

Termin nadsyłania prac to 1 kwietnia 2017.

Rozwiązania zadań z II serii

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zadań z II serii.

Sprawozdanie z XXVII Zawodów Matematycznych Państw Bałtyckich

W dniach 3-7 listopada 2016 roku odbyły się XXVII Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Polska reprezentacja zajęła I miejsce. Pełne sprawozdanie z tych zawodów dostępne jest tutaj.

Rozwiązania zadań z I serii

Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami zadań z I serii.

Zmiana terminu finału

W związku z kolizją terminów planowanego finału i innych zawodów matematycznych, w tym międzynarodowych, termin finału Olimpiady Matematycznej zostaje przesunięty o dwa dni.

Zawody finałowe LXVIII Olimpiady Matematycznej odbędą się w dniach 3 i 4 kwietnia 2017.

Warsztaty olimpijskie dla nauczycieli w Krakowie

W dniach 4–6 listopada 2016 r. po raz kolejny odbędą się w Krakowie „Warsztaty Olimpijskie" dla nauczycieli, których uczniowie dali się zauważyć w Olimpiadzie Matematycznej, np. byli finalistami OM lub osiągnęli dobry wynik w drugim stopniu – warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli pracujących w szkołach nie mieszczących się w stolicach województw. Możliwe jest to dzięki wsparciu sponsora, który pragnie pozostać anonimowy. W ramach warsztatów przewidziane są odczyty przygotowane przez nauczycieli, którzy mają wieloletnie doświadczenia w takiej pracy ze swymi uczniami, która owocuje sukcesami w OM lub później w studiowaniu i późniejszym życiu oraz przez pracowników wyższych uczelni (UJ, UW) związanych z popularyzacją matematyki i kształceniem uzdolnionej młodzieży jeszcze w szkołach. Będzie mowa o wielu zadaniach, często mających swą genezę w teoriach matematycznych nieomawianych w szkole. Zaplanowana jest też rozmowa o OM z udziałem członków Komitetu Głównego i niektórych komitetów okręgowych. Organizatorzy sądzą, że zajęcia dostarcza uczestnikom pomysłów pozwalających na urozmaicenie zajęć dla zdolnych uczniów (np. kółek matematycznych, również lekcji). Zapraszamy do udziału w warsztatach. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału należy zgłaszać emailem na adres: . Należy podać następujące informacje: szkoła, w której zgłaszająca się osoba pracuje i jej adres, własny adres elektroniczny. Termin zgłoszeń: 18 października 2016 r. W przypadku liczby zgłoszeń większej od liczby miejsc, zostanie zorganizowana kwalifikacja.

Strony