Komitety

W Olimpiadzie Matematycznej funkcjonują dwa rodzaje komitetów: