Oceny z zadania 3

W wyniku pomyłki we wpisywaniu zadań, u niektórych uczestników wkradł się błąd w ocenach zadania 3. W wyniku zmiany do finału dokwalifikowana została jeszcze jedna osoba.