Ostateczne wyniki LXVI OM

Wyniki opublikowane w komunikacie prasowym zostały uznane przez komisję odwoławczą za ostateczne. W ciągu najbliższych godzin wszystkie odwołujące się osoby otrzymają e-mailem odpowiedzi na swoje odwołania.