Rozpoczyna się LXV OM

Rozpoczyna się LXV Olimpiada Matematyczna. Zachęcamy do zapoznania się z zadaniami z pierwszego stopnia oraz nowym regulaminem.

Zawody są trójstopniowe. Uczestnikiem Olimpiady staje się każdy uczeń, który przyśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania. Do zakwalifikowania się do zawodów drugiego stopnia nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań pierwszego stopnia. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie, choć można zadawać pytania innym osobom, również nauczycielom, w celu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności komitet okręgowy podejmie odpowiednie kroki aż do dyskwalifikacji włącznie. Rozwiązania zadań należy przesłać listem poleconym do komitetu okręgowego właściwego dla adresu szkoły. Uczestnicy uczący się za granicą przesyłają swe prace do komitetu okręgowego w Warszawie.

Uczestnicy finału dostaną maksymalną ocenę z matury z matematyki (szczegóły w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępnych na stronie internetowej: www.cke.edu.pl) i prawo wstępu na wiele wyższych uczelni zgodnie z decyzjami ich senatów. Najlepsi uczestnicy będą reprezentować Polskę na LV Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, VIII Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i XXV Zawodach Państw Bałtyckich i III Europejskiej Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt.
Wielu Waszych starszych kolegów, którzy uczestniczyli w zawodach w latach poprzednich, osiąga dziś dzięki Olimpiadzie pomyślne wyniki w studiach wyższych lub w pracy naukowej. Wielu uzyskało tytuł naukowy profesora.