Wyniki LVII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej

LVII Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna odbyła się w dniach 6 - 16 lipca 2016 roku w Hongkongu. Polska reprezentacja uzyskała następujące wyniki:

  • Adam Klukowski, srebrny medal,
  • Mateusz Kobak, srebrny medal,
  • Piotr Ambroszczyk, brązowy medal,
  • Paweł Piwek, brązowy medal,
  • Grzegorz Dłużewski, wyróżnienie honorowe,
  • Radomił Baran, wyróżnienie honorowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!

Zadania można znaleźć na stronie: https://www.imo-official.org/problems.aspx.