Ostateczne wyniki LXVIII Olimpiady Matematycznej

Wyniki opublikowane w komunikacie prasowym zostały uznane przez komisję odwoławczą za ostateczne. Wszystkie odwołujące się osoby mogą już w zakładce "Moje odwołania" zobaczyć odpowiedzi na swoje odwołania.