Termin ogłoszenia zadań I etapu

Z powodu awarii serwera ogłoszenie zadań nastąpi 1 września o godzinie 15:00.