Oceny

Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego z dnia 5.01.2001 r. począwszy od zawodów II stopnia 52. OM została wprowadzona następująca skala ocen:

  • 6 — zadanie rozwiązane bezbłędnie lub z mało istotnymi usterkami,
  • 5 — rozwiązanie posiadające poważniejsze usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego,
  • 2 — pół zadania, tzn. rozwiązanie zawierające usterki, przy których, według oceniającego, zadania nie można uznać za rozwiązane, jednak co najmniej połowa zadania została zrobiona,
  • 0 — zadanie nierozwiązane lub zawierające drobne przyczynki, których nie można uznać nawet za pół zadania.

Oczywiście powyższe opisy nie są precyzyjną definicją, pozwalają jednak przekazać ideę ustalania kryteriów punktowych przy ocenianiu zadań.

Zwrócić należy uwagę, że w tej skali nie występują oceny 1, 3 i 4.

O kolejności zawodników decyduje wyłącznie suma punktów.