[Komisja Zadaniowa] [Adres Komitetu]
[Kontakt]

Komitet Główny
Olimpiady Matematycznej


Skład Komitetu

do góry

Pozostali członkowie:

Skład Komisji Zadaniowej

do góry

Adres oraz kontakt

do góry
Adres:
Komitet Główny Olimpiady Matematycznej
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Śniadeckich 8, pok. 314
00-656 Warszawa

Kontakt:
[tutaj]