[MOM] [Poprzednia MOM] [Następna MOM]
[29. OM] [01. AP]

XX Międzynarodowa
Olimpiada Matematyczna

W dniach od 30 czerwca do 13 lipca 1978 r. odbyła się w Rumunii XX Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna. W skład delegacji polskiej wchodzili:

Mgr Andrzej Mąkowski przebywał w Rumunii od 30 czerwca, zaś dr Maciej Bryński z uczniami — od 3 lipca.

W XX Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej uczestniczyło po ośmiu uczniów z następujących pańśtw: Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Holandii, Jugosławii, Mongolii, Polski, RFN, Rumunii, Stanów Zjednoczonych AP, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Wietnamu oraz czterech uczniów z Kuby.

Jury Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej złożone z przewodniczących wszystkich delegacji i obradujące pod przewodnictwem doc. Ioana Cuculescu wybrało sześć zadań, które uczniowie rozwiązywali w dniach 6 i 7 lipca.

Po ustaleniu ocen (maksymalna ocena, którą mógł uzyskać jeden uczeń, wynosiła 40 punktów, cały zespół miał więc możliwość uzyskania 320 punktów) jury postanowiło przyznać 5 nagród I stopnia uczniom, którzy uzyskali od 35 do 40 punktów, 20 nagród II stopnia (27–34 punktów) i 38 nagród III stopnia (22–26 punktów).

Ponadto przyznano nagrody specjalne za pomysłowe rozwiązania poszczególnych zadań uczniowi brytyjskiemu, fińskiemu i holenderskiemu (dwukrotnie).

Uczniami polskimi, którzy zdobyli nagrody III stopnia byli: Andrzej Nędzusiak (23 punkty) i Paweł Domański (22 punkty). Pozostali uczniowie uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Błajek — 18 p., Janusz Morajda — 14 p., Ludomir Newelski — 18 p., Jerzy Sawa — 21 p., Jerzy Wojciechowski — 19 p., Jarosław Wróblewski — 21 p.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali także upominki rzeczowe.

Dla uczniów zorganizowano trzydniową wycieczkę do Konstancy.

Zakończenie XX Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej odbyło się 11 lipca w Bukareszcie.


Przewodniczący delegacji polskiej
mgr Andrzej Mąkowski