[MOM] [Poprzednia MOM] [Następna MOM]
[30. OM] [02. AP]

XXI Międzynarodowa
Olimpiada Matematyczna

W dniach od 30 czerwca do 9 lipca 1979 r. przebywała w Wielkiej Brytanii delegacja polska na XXI Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną. W skład delegacji wchodzili:

Zastępca przewodniczącego delegacji oraz uczniowie przebywali w Wielkiej Brytanii od 30 czerwca do 9 lipca 1979 r. Przewodniczący, z uwagi na konieczność załatwienia spraw organizacyjnych, zgodnie z życzeniami organizatorów przyjechał do Wielkiej Brytanii o dwa dni wcześniej.

W XXI Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej uczestniczyli uczniowie z 23 państw, w tym po raz pierwszy z Brazylii, Izraela i Luksemburga. Był obecny obserwator z Australii.

Jury, w skład którego wchodzili przewodniczący wszystkich delegacji (z wyjątkiem Luksemburga — uczeń z tego kraju pozostawał pod opieką kierownika delegacji belgijskiej), obradujące pod przewodnictwem dra Trevora Fletchera, wybrało sześć zadań, które uczniowie rozwiązywali w dniach 2 i 3 lipca.

Po ustaleniu ocen (maksymalna ocena, którą mógł uzyskać jeden uczeń, wynosiła 40 punktów) jury postanowiło przyznać 8 nagród I stopnia uczniom, którzy uzyskali od 37 do 40 punktów, 32 nagrody II stopnia (29–36 punktów) i 42 nagrody III stopnia (20–28 punktów).

Uczniami polskimi, którzy zdobyli nagrody II stopnia byli Piotr Szafrański i Witold Szczechla (po 29 punktów), III stopnia — Ludomir Newelski (24 punkty), Piotr Podleś (23 punkty) i Jarosław Wróblewski (27 punktów). Jan Cieśliński uzyskał 13 punktów, Włodzimierz Jelonek — 9, a Zbigniew Jelonek — 8.

Jury obradowało początkowo w Bristolu, a następnie w Londynie. Uczniowie przebywali w Londynie, a ostatnie dwa dni wszyscy spędzili na wycieczce do Oxfordu i Stratfordu.


Przewodniczący delegacji polskiej
mgr Andrzej Mąkowski