[MOM] [Poprzednia MOM] [Następna MOM]
[32. OM] [04. AP]

XXII Międzynarodowa
Olimpiada Matematyczna

W dniach od 8 do 20 lipca 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przebywała delegacja polska na XXII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej.

W skład delegacji wchodzili:

W XXII Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej uczestniczyli uczniowie z 27 państw, w tym po raz pierwszy z Australii, Kanady, Kolumbii, Meksyku, Tunezji i Wenezueli.

Jury, w skład którego wchodzili przewodniczący wszystkich delegacji (oprócz Luksemburga — uczeń z tego kraju pozostawał pod opieką przewodniczącego delegacji belgijskiej), obradujące pod przewodnictwem profesora Samuela L. Greitzera, wybrało 6 zadań, które uczniowie rozwiązywali w dniach 13 i 14 lipca.

Po ustaleniu ocen (maksymalna ocena, którą mógł uzyskać jeden uczeń wynosiła 42 punkty) jury postanowiło przyznać 36 nagród I stopnia uczniom, którzy uzyskali od 41 do 42 punktów, 37 nagród II stopnia (34–40 punktów) i 30 nagród III stopnia (26–33 punktów).

Spośród uczniów polskich nagrody I stopnia zdobyli Tomasz Hrycak (41 punktów) i Jarosław Wróblewski (42 punkty), II stopnia — Witold Biedrzycki (35), Roman Kapuściński (36) i Jarosław Świątek (35), III stopnia — Aleksander Maliszewski (28). Izabella Łaba uzyskała 24 punkty, Jerzy Ciosłowski — 18 punktów.

Uczniowie pierwsze dni spędzili na Uniwersytecie Rutgers (New Brunswick, New Jersey), pozostałe na Uniwersytecie Georgetown, gdzie odbyły się zawody.

Na otwarcie Olimpiady przybył Minister Oświaty T.H. Bell, na zakończenie zaś, które odbyło się w Akademii Nauk (National Academy of Sciences) przybył dyrektor National Science Foundation, J. B. Slaughter. Prezydent R. Reagan skierował do uczestników Olimpiady posłanie, odczytane podczas jej zakończenia. W czasie Olimpiady zorganizowano dwie krótkie wycieczki w okolice Waszyngtonu, na przedstawienie teatralne i spektakl baletowy.


Zastępca przewodniczącego
dr Maciej Bryński
Przewodniczący
mgr Andrzej Mąkowski